ما و لذت های کوچک مستدام

دیروز نتایج امتحان عملی کانادا را دادند و از قرار معلوم تا حالا بالاترین نمره ی امسال نصیبم شده. هرچند قطعن دایره ی آدمهایی که من میشناسم انقدری وسیع نیست ولی حداقلش نمره ی بالایی گرفته ام که خیالم را کمی تا قسمتی راحت میکند. هرچند این مدت این را خوب فهمیده ام که هیچ چیزی آخر دنیا نیست نه ور خوبش و نه ور بدش. به هرحال به گمانم بعد از اینهمه سرسختی و لبخند زدن به دنیا, سرزمین برفی دارد نرم نرمک روی خوشش را نشانم میدهد :) فعلن این خوشی یک روزه را با شما تقسیم کنم تا بعد :)

Advertisements