گـــــــــــــــــــــــــــوفی!‏

بدست soorena

خل خلی های من گاهی خودم را هم متعجب میکند. یعنی گاهی کاملا تبدیل میشوم به یک موجود کارتونی احمق دوست داشتنی:) مثلا آنروز 11 مارس که ساعت ها را یکساعت جلو کشیده بودند; من که از خواب بیدار شدم دیدم هم لپ تاپ و هم ساعت تلویزیون یک ساعت رفته اند جلو. داشتم غر غر کنان میرفتم که ساعت ها را درست! کنم و بر بخت بدم که یکهو هر دو وسیله با هم به سرشان زده و خل شده اند لعنت میفرستادم که خواهرم بدادم رسید و گفت قضیه از چه قرار است.‏

امروز هم به مرد دوست داشتنی ام میگفتم عجیب است که در آمار وردپرس مراجعه کنندگان وبلاگم از هر کشور عجیب و غریبی هستند الا ایران. حتی یکبار هم کسی از ایران سر نزده و بجایش مثلا کلی خواننده در ابرقوی خارجستان دارم. گفت خوب چون وردپرس فیل تر است دختر جان و من که باز مبهوت شدت گوفی گری خودم شده بودم موضوع بحث را عوض کردم :دی

Advertisements