در هپروتِ ما شدن :)

بدست soorena

هنوز گیجم …در هپروت رویایی خوش… و سرم سنگین است… انباشته از همه خوشی های دنیا… وهنوز انگار هضم نکرده ام که اسم دیگری به نامم پیوند خورده…که کسی هست که ازین پس سرنوشتش با من عجین میشود…در خوشی و ناخوشی…در شادی و غم…با هم هستیم…دوشادوش هم…به همین سادگی…به همین قشنگی…و زندگی همینقدر ساده و روان است…

ومن اما هنوز گیجم…گیجِ «ما» شدنم…

Advertisements