طنین کاشی

بدست soorena

ذوقش آنقدر با من بود که نفهمیدم چطور در هیاهوی روزهای آخر سال،آن دو کاشی آبی رنگ کوچک  را خریدم و در جعبه هایی بی حفاظ و پر از کاغذ پاره گذاشتمشان…و باز نفهمیدم که چطور در برابر آن نگاه سختگیر و طنین بی رحم «صد در صد میشکند»  مسوول پست دوام آوردم ؛وردی به جعبه ها خواندم و فوت کردم و فرستادم…حالا برایم باورش سخت است که آن دو کاشی آبی رنگ طرح ماهی ،  بی آنکه ترکی برداشته باشد ؛جایی روی دیوارهای آن اورژانس کوچک چهار تخته جا خوش کرده و به همه خاطرات من لبخند میزند…

Advertisements