به سبک ایرانی

بدست soorena

همیشه از دادن خبر بد در رفته ام…خر بد را که در مختصات فرهنگ ایرانی جا میدهی چیز هشلهف بیخودی از آب در می آید…از گفتن حقیقت محض تا پیچیدن واژه ها در کاور های خوش آب و رنگ بر حسب میزان تحصیلات و سن و جنس مخاطب تا  …ملغمه ای میشود که باز هم کتاب هایت را کنار میگذاری و پناه میبری به آموزه های شخصی ات…به هر چه دلت اقتضا میکند در لحظه…

و اینگونه است که باز نگاهم را میدزدم , لبخند کمرنگی را میچپانم روی لب هایم , به آن قیافه مضطرب و نگران خیره میشوم و از ضایعه ای فضاگیر میگویم که ناغافل  بین سلول های مغزی مادر 50 ساله اش جا خوش کرده … با یکبار تشنج خودش را نشان داده و چون گوی درشتی در سی تی اسکن خودنمایی میکند…از ضایعه ای فضاگیر میگویم که امیدوارم چیز مهمی نباشد…ضایعه ای که باید بیشتر بررسی اش کنیم …و حالا نگران نباشیدی هم آخرش اضافه میکنم…

Advertisements