از نوع بهم نچسبیده!

بدست soorena

قضیه دوقلو بودن من و خواهر گرامی  هم برای خودش حکایت خنده داری شده…خواهر هم نه , دوقلو! اوایل فکر میکردم قضیه به سلیقه شخصی یکی دو نفر بر میگردد و یا اینکه آدمهایی پیدا میشوند که مغزشان محرک های محیطی را چپ و چوله تفسیر میکند! اما هر چه میگذرد روز به روز بر تعداد آدمهایی که با چشمهای گرد شده من و خواهر گرامی را بر انداز میکنند و پشتبندش میپرسند دوقلو هستید؟ اضافه میشود! جل الخالق! دو قلو های با ۵ سال و نیم اختلاف سنی که هیچ کدام از اعضای صورتشان محض رضای خدا شبیه هم نیست و رفتار و کردارشان هم ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد و سلایق و علایقشان شرق و غرب است …اما چاره ای نیست…تسلیم شده ام…خیلی وقت است…و باید اعتراف کنم کلی هم خوش خوشانم میشود که من بیست و هشت ساله دو قلوی موجود خوشگل و تو دل برویی چون خواهر گرامی باشم :)حالا هر کس میپرسد خنده ای تحویلش میدهم و میگویم بله دو قلو هستیم از نوع بهم نچسبیده اش!

Advertisements