نخواستن را صرف کنید ;-)

بدست soorena

«نه گفتن» مشکل ابدی و ازلی آدمهای باوجدان دل نازک است…جایی خوانده بودم که برای نه گفتن به هر موجود زنده دوپایی که احیانا از زبان آدمیزاد سر در می آورد , حرف از نتوانستنتان نزنید از نخواستنتان بگویید…راست میگفت…امتحانش کنید و معجزه اش را ببینید…

Advertisements