نمایشنامه در چهار خط!

بدست soorena

– [سوپر بزرگ شلوغ.وسط روز ]ببخشید آقا این روغن زیتون ایرانیه؟

-[مرد جوان پشت دخل]: بله…البته هم قیمته با اون ایتالیاییه…اگه میخواین ایتالیاییه رو بدم…

-[ لبخند به لب و در حالیکه بلاهت از سر و رویم میبارد ]: چه جالب نه همون ایرانیه رو بدین…بخاطر میهن پرستی:)

[ با چشمهای گرد , کمی تا قسمتی عصبانی در حالیکه خیره نگاهم میکند ]: میهن پرستی ۲۵۰۰ سال پیش مُرد خانوم!

پرده فرو میافتد.

Advertisements