در شهر…

بدست soorena

عشق را در شلوغی اتوبان ها و خستگی های دم غروب هم میتوان دید…این بار در اتوبان حکیم و مرد موتور سواری که کلاه ایمنی اش را بر سر همسری گذاشته که ترک موتورش آرام و مطمئن جا خوش کرده است…

Advertisements