فراموشی

بدست soorena

مثه یه شبح

زیر یه سقف

دارم میچرخم,

من مدام

به همه جاهایی که قراره بی تو زندگی کنم

سر میزنم.*

*دری لولا شده به فراموشی :مجموعه شعر ریچارد براتیگان- ترجمه یگانه وصالی-نشر چشمه

Advertisements