مراد

بدست soorena

بدینوسیله به پاس فعالیت های ارزنده شما در برگزاری جلسات آموزشی سی پی آر…

یه نامه اداری دو خط و نیمه وقتی انتظارش رو نداشته باشی انقدرخوشایند میتونه باشه که قده یه دنیا دلخوشی بهت انرژی میده… من اون روز بین هیاهوی اورژانس پر مریض بیش تر از صد بار این نامه اداری بی روح رو خوندم و بیشتر از هزار بار لبخند اومد روی لبهام…

راس میگن که آب نطلبیده مراده…

Advertisements